B

Vehículos que se poden conducir

Automóbiles cuxa masa máxima autorizada non supere os 3.500 kg que estean deseñados e construídos para transportar non máis de oito pasaxeiros ademais do condutor. Os devanditos automóbiles poderán ir enganchados a un remolque cuxa masa máxima autorizada non supere os 750 kg. Grupo de vehículos acoplados formado por un vehículo tractor autorizado para circular polo permiso de clase B e un remolque cuxa masa máxima autorizada supere os 750 kg, sempre que a masa máxima do grupo non supere os 4.250 kg, sen prexuízo do disposto no as normas de homologación establecidas para estes vehículos.


Idade

A idade mínima é de 18 anos. Triciclos e cuadriciclos a motor. A idade mínima para obtelo será de 18 anos, non obstante, ata os 21 anos non se autorizará a conducción de triciclos a motor cuxa potencia máxima supere os 15 kW. Os automóbiles sen remolque propulsados ​​por combustibles alternativos destinados ao transporte de mercadorías cunha masa máxima autorizada superior a 3.500 kg pero non superior a 4.250 poderán circularse no territorio nacional cun permiso de clase B, de máis de dous anos. a masa superior a 3.500 kg procede exclusivamente do exceso de masa do sistema de propulsión con respecto ao sistema de propulsión dun vehículo das mesmas dimensións que estea equipado cun motor de combustión interna convencional con aceso por chispa ou por compresión , e sempre que a capacidade de carga non se incrementa con respecto ao mesmo vehículo. As motocicletas cuxa condución estea autorizada polo permiso de clase A1 poderán circular dentro do territorio nacional cun permiso de clase B, de máis de tres anos. No caso de que o permiso da clase B estea suxeito a adaptacións, restricións ou outras limitacións de persoas, vehículos ou circulación, aplicarase o disposto no artigo 5.7, parágrafo segundo.


Proba teórica

Teórico: 30 preguntas. Con 3 fallos ou menos pasas.


Proba práctica

Proba de circulación.


Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de nuestros usuarios y mejorar nuestros servicios. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.